Samling: Naturhage

Naturhage

En naturhage er en type hage som er designet for å etterligne naturlige økosystemer. Dette innebærer å bruke naturlige materialer og planter som er tilpasset det lokale klimaet og jordsmonnet. I en naturhage kan man for eksempel ha urter, blomster, busker og trær som er typiske for området, og man kan også inkludere elementer som dammer, bekker eller andre vannkilder. Målet med en naturhage er å skape et miljø som tiltrekker seg og støtter et mangfold av plantearter, insekter og andre dyr, og som samtidig krever minimalt med vedlikehold. Naturhager kan være en flott måte å øke den biologiske mangfoldigheten og skape et vakkert utemiljø som samtidig er økologisk bærekraftig.