Samling: Plantekasser

Plantekasser

Med massive Plante kasser med gjennomløpssystemet kan plantebed og høy bed lages i nesten alle dimensjoner for brukervennlig hagebruk og landskapsarbeid. Designet er solid og stabilt.

 Plante kasser er opptil 3,0 meter lange og har en bredde opp til 2,0 meter og leveres i ett stykke. Store plante kasser som er opp til over 18 meter er laget med Gartenmetall® plante kasser systemet er stabilt og lett å skru sammen på stedet.

Ingen skruer er synlige fra utsiden. Gjennom fasingen på oversiden gir de enkelte elementene et veldig høyt stabilitetsnivå med relativt mindre tykkelse. Tverrgående eller langsgående stivere er installert, som ikke er synlige etter fylling. Monteringsinnsatsen på stedet er fortsatt minimal.

Plante kasser kan tilpasses i alle farger og størrelser opptil 12 meter. Alt er mulig. Ta kontakt hvis du ønsker tilpasninger for ditt prosjekt.  

Corten stål er ikke bare dekorativt, det har også en veldig praktisk anvendelse i hagen. Hvis du bruker dine plante kasser ekte Corten stål får du ikke bare en elegant linje, men den gir også en uoverstigelig sneglesperre.

Kobberinnholdet i stållegeringen oksyderes av ingrediensene i snegleslim og forårsaker hudirritasjon for bløtdyr. Sneglene vrir seg og stikker raskt av.