Samling: Tuntre

Tuntre

Tuntre er en samling av trær som kan gi gården eller tunet ditt en ekstra dimensjon av skjønnhet og betydning. Lindetrær, kastanjetrær og blodbøk kan alle fungere som en flott tuntre. Det er viktig å velge trær som passer til klimaet og jordsmonnet i ditt område, og å sørge for riktig pleie og stell. Med litt planlegging kan du skape et vakkert miljø med tuntre som en del av landskapet. Se mer av vårt utvalg av mulig tuntrær her.