Samling: Vedlikehold av hekk og busker

Vedlikehold av busker og hekkplanter holder både formen på hekken, men vil også gi plantene mulighet for å forynge seg. Klipping av topp- og sideskudd stimulerer til nye vekst, noe som gir plantene en sunn og kompakt vekstform.

Et plante vil bestandig fylle ut den plassen den får til å vokse, så vedlikehold og beskjæring er viktig for å holde styr på veksten til plantene. 

Noen busker og trær tåler beskjæring bedre en andre, men som hovedregel sier man at kraftig beskjæring taes før plantene driver ut om våren, formklipp kan taes hele vekstperioden.

Likedan beskjærer man blomstrende busker og trær etter avblomstringen. Dette vil stimulere planten til nye vekst, som igjen kommer neste års blomstring til gode.