Vilkår for tilleggsarbeid

Arbeider utenfor beskrivelsen regnes som tillegg. Disse kan avtales med fastpris eller som regningsarbeider.Ved regningsarbeider er timepris for  fagarbeider kr 750,- og maskiner inkl fører kr 950,- (inkl. mva).

 

Er det oppgitt enhetspriser, vil det si prisen pr. enhet er regnet som fastpris, men at posten er mengderegulert og det faktureres da etter faktisk medgåtte mengder. Vi tar forbehold om avvik på oppmålte mengder. 

 

Varekjøp og tjenester viderefaktueres etter veiledende priser og behov. Prisene kan være betinget av at alle arbeidene i tilbudet utføres i sin helhet i samme omgang. Prosjektet vil normalt faktureres ukentlig i forhold til leveranser og utførte arbeider i prosjektet. Vi ta forbehold om værforhold og eventuelle forsinkelser.