Brun thuja etter vinteren

Hvorfor blir min thuja brun om våren? 

Alle planter kan ha utfordringer til å klare seg gjennom vinteren det første året, der spesielt vinteren og våren er en utfordring for plantene som ikke har grodd seg ordentlig inn i jordsmonnet.

Vann og næring for thuja

Jordsmonnet er plantenes næringskilde, så både vann og gjødsel må tilføres tilstrekkelig etter plantenes behov etter planting. I vekstperioden trenger thuja MYE næring, og etablerte planter kan drikke mange liter med vann per dag. Om de ikke har tilstrekkelig med vanntilførsel fra nedenifra, blir de veldig avhengig av vanning, som igjen utarmer næring fra jordsmonnet. Med andre ord, man må igjen tilføre mere næring i vekstperioden.

Etter planting av thujahekken må plantene vannes, gjødsle og etter hvert også formklippes. Men like viktig som dette er solskjerming av de nyetablerte plantene om våren. Vårsolen vil varme opp nålene til thuja-treet, og det vil begynne å drive nye skudd. Om ikke planten har etablert nok røtter, vil det ikke kunne dra opp vann fra frossen jord, og vil dermed tørke ut i slutten av vinteren. Dette er et gjentagende problem for thuja, også større og etablerte thuja kan lide en tidlig død om vinteren. En død thuja vil fremstå som brun, og om hele thujaen blir brun vil det som oftest ikke drive ut igjen på nytt. En brun thuja kan ha tørket ut, men et annet problem kan også være soppsykdommer på thuja.

 

Soppsykdommer på thuja

Alle trær kan få problemer med soppsykdommer, men plantenes indre forsvarsmekanismus vil motarbeide etableringen av soppen.

I områder med vedvarende høy fuktighet og lite frost/snø, kan thuja ha en tendens til å bli svekket av sopp, og hele planten kan få ekstra store utfordringer med soppsykdommer.

Om plantene nylig har blitt plantet, eller har blitt forstyrret på en annen måte, vil treet være svekket og sopper vil få mulighet til å etablere seg ved og i treet. Om dette er et vedvarende problem for flere thuja i samme hekk, må man evt. vurdere alternativer.

- Et alternativ er å bytte ut store deler av jordsmonnet, som kan tilføre ny og bedre næring for planten.

 - Det neste alternative er å bytte til en hekk som tåler både jordsmonnet og soppangrepet bedre. I denne sammenheng anbefaler vi ofte bøk, da den er veldig nøysom med vekstvilkår, men også vokser rimelig godt og tåler større miljøbelastninger.