Klimavennlig beplantning

I nyere tid har mennesker rundtom i verden forstyrret mye av naturen, og mange steder kan vi tydelig se at naturen er i ubalanse. Denne ubalansen med naturen påvirker også oss mennesker, og mest tydelig ser vi dette i og rundt storbyene, der luftkvaliteten er dårlig og mennesker blir syke på grunn av dette. 

Å leve i samklang med naturen betyr ikke at vi til en hver tid lar naturen være i uforstyrret, ikke sette i gang nye byggeprosjekter og la naturen være i fred, men denne samklang er også noe vi kan skape i våre hus og hager. 

 

Planter har positive effekt både på oss mennesker og på klimaet rundt oss, der både høye busker og trær, men også stauder og gress medvirker til å tilføre livskvalitet i form av glede og renset luft for oss mennesker. 

Tenker vi på inspirasjon til hager og parkanlegg vil vi ofte forbinde det fine med det nyttige, så å planlegge grønne lunger i våre hager og parkanlegg er en oppgave for alle og enhver.

   

 

Planter kan også blitt brukt til å lyse opp vegger og skape grønne blikkfang på fasaden. Byplanleggere bruker grønne fasader til å skape flere grønne lunger i bygd og byer, som igjen har stor påvirkning på mikroklimaet i byene og hjelper byene med å bekjempe forurensning og andre miljøbelastninger. Grønne vegger har også mange miljøfordeler, og har positiv effekt på klima og velvære i bymiljøet.

For litt inspirasjon til grønne vegger sjekk ut våre plantegabioner.