Samling: Halvstammete trær

Mange trær vil utvikle en høy stamme i løpet av vekstsyklusen sin, men det kan ta tiår før stammen tar sin utpregete form. Dette er spesielt tilfelle på solitære trær.

Derfor tilbyr vi allerede unge trær som har blitt oppstammet, og gir inntrykk av en stammen som på et eldre tre. Et halvstammet tre har vanligvis en stamme på mellom 100-150 cm.