Samling: Vintergrønn hekk

For å skjerme hager og parkanlegg mot vind, snødriv og innsyn ønsker mange å plante vintergrønne hekkplanter. Disse trenger ofte litt mere stell i etableringsfasen for ikke å tørke ut, men vil etter etablering sakte og sikkert fylle ut plassen de får til å vokse. 

Her viser vi til flere alternativer som kan være aktuelt for hagen din.