Retningslinjer for frakt

Våre tjenester og produkter kan vi fram til nå kun lever i Viken og Oslo fylke. Bestillinger utover dette blir fram til nå avbestilt eller kansellert.

Det er mulig å sende inn forespørsel på epost til post@plantespesialisten.no, hvis prosjektet er utover fylket vårt for oss anleggsgartner Oslo og Viken. 

Ved levering av utført arbeid er betalingsfristen 7 dager.

Ved manglende betaling forbeholder vi oss retten til å stanse arbeidet inntil betaling er registrert. Stans i arbeidet grunnet manglende betaling kan medføre  økte kostnader som vi fakturerer for. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrente. Etter forfall beregnes 11% rente pr. mnd. Selger har salgspant i alle varer inntil de er betalt.

Retur av varer, kun etter avtale. Spesialbestilte varer som er montert og overtatt av kunden som for eksempel tjenester med produkt tas bare tilbake etter gjensidige avtale hvor begge partner er enig, med en bruksreduksjon av 30% prosent av utsalgspris. 

Fraktpriser:

Alle fraktpriser på planter når du velger "Ferdig plantet" eller "Levert til Oslo og Viken" er inkludert i prisen for varen. 

Når du velger "Hentet fra lager i Hokksund" er der ikke noe frakt da du selv henter plantene på vår lager. Det betyr når du velger dette alternativ får du ikke levert plantene.