Samling: Stauder som tåler sol

Planter trenger sollys for å produsere energi gjennom fotosyntesen til vekst og frøsetting med hjelp av sollyset. Mange planter trives godt med 6-8 timer sol, og noen stauder tåler å stå i full sol gjennom hele dagen. Mye sollys vil tørker ut stauden, og vil i tillegg også tørke ut jordmonnet der stauden står. Stauder som tåler mye sol vil ofte trenge mindre vann, og trives ofte i jordtyper som ikke holder på så mye fuktighet.


Her finner du et utvalg av stauder som trives godt i full sol og vil sette aksent på opp tørre fjellknaus, steinmurer og andre tørre voksesteder med mye blomst og farger.