Bunndekkere mot ugress

  • Bunndekkende stauder blir brukt i forskjellige sammenheng i både private hager og parkanlegg. Både lave og middelshøye bunndekkende stauder har god dekkevne ovenfor ugress, og er konkurransedyktig i forhold til andre mindre stauder. Noen bunndekkere er delvis vintergrønn, andre lyser opp bedet med lange strå og farger om høsten og vinteren. Vi anbefaler å sette de forskjellige kombinasjoner av bunndekkende stauder i god, veldrenert hagejord og dekke arealer mellom stauder med bark, kompost og annet organisk materiell både vår og høst. 

  •  
  •  

Her viser vi noen eksempler av bunndekker, som muregull, rosenstorkenebb, vinterglans og kjertelstorkenebb.