Busker som tåler tørr og mager jord

Busker holder jordsmonnet på plass med rottnettet sitt, der de beskytter jorden og gir stauder og gresstyper plass til å etablere seg under og ved siden av buskene. Busker og små trær gir ofte stauder og prydgress litt le, og disse kan etablere seg ordentlig og hjelpe med å beskytte jordsmonnet. Mange busker trives godt i den dype og næringsrike jorden som har samlet seg opp over mange år under trærne, men her presenterer vi ei liste over busker som godt kan stå for seg selv, også i tørr og skrin jord.

 

Barbusker 

  

Løvbusker

  

I Norge har vi mye vann i vassdrag og innsjøer, men dette vannet kommer ikke bestandig våre hageplanter til gode. I en nyetablert hage trenger også nøysommelige busker stell og vanning, der spesielt tidlig vår og midtsommeren kan være utfordrende for plantene som ikke har etablert seg godt nok på voksestedet.

Busker vil etter noen år skyte dype røtter i søken etter pålitlige vannkilder, og røttene kan ofte være mange meter lange. Blir det tørke over lengre tid, kan buskene kaste blader og nålerne sine og vil igjen drive ut når tørkeperioden er over.