Vilkår for prosjektering av hager og parkanlegg

For alle våre prosjekter med tjenester og produkter som avtales hos kunden gjennom en befaring, hvor begge partene møter opp, leveres det et eget tilbud for prosjektet.

Dette tilbudet skal holdes fast skriftlig, tilbudet må godkjennes skriftlig av kunden

Etter overtakelse av prosjektet påtar kunden seg ansvar for pleie og vedlikehold, så lenge det ikke er avtalt noe kompletteringsvedlikehold. Dette blir avtalt individuelt i forhold til kundenes ønsker og behov, og blir enhetspris per tjeneste eller timesfakturert.

En 100% vekstsuksess på plantejobben kan bare garanteres hvis omsorgen i vekstfasen blir gjennomført av Viken Landskap AS et helt år etter avsluttet planting.