Stilfulle elementer inspirert av japanske hager

Harmoni og samklang

I nyere tid har mennesker rundtom i verden forstyrret mye av naturen, og mange steder kan vi tydelig se at naturen er i ubalanse. Denne ubalansen med naturen påvirker også oss mennesker, og mest tydelig ser vi dette i og rundt storbyene, der luftkvaliteten er dårlig og mennesker blir syke på grunn av dette. 

 Å leve i samklang med naturen betyr ikke at vi til en hver tid lar naturen være i uforstyrret, ikke sette i gang nye byggeprosjekter og la naturen være i fred, men denne samklang er også noe vi kan skape i våre hus og hager. 

 

 

I en japansk hage vil prinsipper om harmoni og samklang være fremtredende, der alle elementer i hagen skal være en del av helheten, og helheten fremstår som harmonisk og balansert. Naturen vil i egen regi skape samklang i et hvert biotop, der hvert økosystem er i samklang med resten av naturen rundt seg.

 I vår egen hage skaper vi mange forskjellige økosystemer, noen elementer har mye vann i seg, andre igjen mere gress, fjell, busker og skogsbiotoper. Alle disse elementene i en hage kan være delaktig til å skape et helhetlig inntrykk av ro, skjønnhet og harmoni. På denne måten skaper vi grønne og blomstrende lunger i vår travle hverdag, som igjen hjelper oss med å skape harmoni og samklang for våre egne liv.

 

Nedenfor har vi laget en liten liste over planter som vi implementerer i samplantinger av japansk-inspirerte hager.  

- bonsai

- busker

- stauder

- moser

- gress