Staudebed inspirasjon

Et staudebed kan være til glede i mange år fremover, og des lengre et staudebed får lov å vokse i fred, des finere blir ofte blomsterbedet. Mange tenker på staudebed som vedlikeholdsfritt, men naturen har ofte litt egne tanker å vedlikeholde balansen i et økosystem. Noen tanker til planlegging av staudebed før man lar inspirasjonen av form, farger og design ta overhånd.

Stauder står ofte på samme sted i mange år fremover, å vite om voksebehovet til staudene er grunnleggende for å få staudebedet til å trives og blomstre fremover. Jordmonnet kan man bytte ut og jorden kan forbedres, så solbehov og behov for vann er fremtredende i utvalg av stauder til en plantekombinasjon.

Grovt sett tåler stauder som trenger mye sol også å tørke ut litt, og stauder som trenger halvskygge eller skygge trenger mere vann, og vil til tider stå i vått jord. På i denne listen skiller vi bare på solforhold. 

Stauder til solfylte plasser

Mange stauder som blomstrer trenger minst 6-8 timers full sol for å utvikle blomstring. Her igjen må vi skille stauder som liker å stå i kompostrik, fuktig jord. Dette kan være stauder som storhjortetrøst, etasjeblomst (monarda, hestemynte), storhjelm, astilbe, rakettblomst, solbrud, bispelue, storklokke, forglemmegeisøster, sverdlilje med flere. 

Stauder som tåler å tørke ut noe i full sol er mange liljer, dagliljer, allium, noen flerårige solsikker, rosestorkenebb, aksøyleblomst, høstfloks, veronika, asters med flere.

Stauder i full sol som tåler å tørke ut helt er ryllik, blodstorkenebb, knoppurt, salvie, mange mynter, oregano, nellik, lavendel og flere.

Stauder som helst vil stå helt tørre som et fjellknaus eller på ei steinmur er nålefloks, aubrieta, timian, kryptimian, filtarve, takløk, bergknapp, mange flere sedum, kryptorskemunn og flere.

 

Inspirasjon til stauder i halvskyggen

Mange blomsterstauder tåler å stå i halvskyggen, men de vil ikke blomstre like rikelig som når de står i full sol. Typiske blomsterstauder for halvskyggen kan være rosestorkenebb, dagliljer og astilber, men disse vil ikke blomstre like frodig, men vil vise frem mere av bladverket sitt. Andre stauder som blir mye brukt i halvskyggen er bladstauder, som hosta, alunrot, vinterglans,  flikbonseblad, bergblom, ormedrue, kjempeknoppurt, svinerot, skogskjegg, nøkkeltunge og flere. 

Inspirasjon til stauder i full skygge

De færreste blomsterstauder liker å stå i full skygge, men i skyggen kommer ofte bladstauder til å vise seg i all sin prakt. Her ser vi ofte hosta, alunrot, hasselurt, duppesoleie, bregner, eføy, vinterglans, bronseblad, løytnantshjerte og flere.