Trær som tåler tørr og mager jord

 

I Norge har vi mye vann i vassdrag og innsjøer, men dette vannet kommer ikke bestandig våre hageplanter til gode. En nyetablert hage trenger ofte mye stell og vanning, der spesielt tidlig vår og midtsommeren kan være utfordrende for planter som ikke har etablert seg godt nok på voksestedet.

Busker og trær som er etablerte vil skyte dype røtter i søken etter pålitlige vannkilder, og røttene kan ofte være mange titalls meter lange. Blir det tørke over lengre tid, kan disse trær kaste sine blader og nåler, og vil drive ut igjen når tørkeperioden er over. Her viser vi ei liste over trær som tåler tørke og skrin jord godt etter at de har etablert seg på voksestedet. 

Bartrær

  • gran
  • Einer
  • furu

Løvtrær

  • bøk
  • lønn
  • beinved
  • kirsebær
  • eik

 

En annen viktig faktor med trær er at disse holder jordsmonnet på plass med rottnettet sitt, der de beskytter jorden og gir mindre busker og stauder plass til å etablere seg under beskyttelsen av kronetaket til trærne. I le av store trær ser vi ofte at busker og stauder trives godt i den dype og næringsrike jorden som har samlet seg opp over mange år under trærne. Likedan vil solskjermingen av trærne gi planter som ikke tåler så mye sol muligheten til å vokse og trives.