Unngå ugress i plantebedet

Ugress er naturens måte å tildekke og beskytte det verdifulle jordsmonnet, så naturen vil til enhver tid sørge for å dekke til hvert eneste ledige sted det finner med planter som er tilpasset vekststedet. Disse tilpassete planter kalles ofte ugress, men dette ugresset har en viktig funksjon; å dekke til verdifulle ressurser i jordsmonnet. 

 

For å unngå ugress, og stelle i stand et 'vedlikeholdsfritt' plantebed må vi dekke til jorden med planter som vi ønsker skal vokse i hagen vår. Vi bruker ofte lave og mellomhøye stauder og gresstyper som har for å unngå uønsket ugress i plantebedet i både private hager og parkanlegg. Bunndekkende stauder og prydgress har god dekkevne ovenfor ugress, og er konkurransedyktig i forhold til andre mindre stauder, som vi ofte betegner som ugress. Noen stauder er delvis vintergrønn, andre lyser opp bedet med lange strå og høstfarger. Vi anbefaler å sette disse markdekkende staudekombinasjoner i god, veldrenert hagejord og dekke arealer mellom stauder med bark, kompost og annet organisk materiell både vår og høst, som også hjelper med å hemme fremveksten av nytt 'ugress'.